logo turistického pochodu Severní stopouSeverní stopou
výpis ročníků

31. ročník pochodu

12. května 2007

Motiv ročníku: Skalní hrad Arnstein, rozhledna Tanečnice

Počet účastníků: 1 428

Počasí: déšť

Pořádatel: Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna a DAV SBB Sebnitz

Zajímavosti

  • Letošní Stopa byla podpořena projektem INTERREG IIIA (EU).
  • Do Poustevny přivezl turisty také historický motoráček.
  • Bylo využito 5 hraničních přechodů.

Největší turistickou atrakcí byla návštěva skalních hrádků Arnstein a Kleinstein (35 km trasa).

Rozhlednu Tanečnici navštívilo 823 pěších turistů a 46 cyklistů.

Na Čtverci hrála bluegrassová skupina Wyrton z Prahy a country skupina Srdíčko z Ústí.

Letošní Stopa byla i přes deštivé počasí 3. nejúspěšnější (1 428 účastníků). Němců bylo 211 a Poláků 15. Dětí bylo 389.

Motiv ročníku: Skalní hrad Arnstein, rozhledna Tanečnice

Tanečnice

Tanečnice je hřbet o nadmořské výšce 599 m zasahující na území města Mikulášovice. Název kopce Tanzplan (Taneční pláň či mýtina) vznikl zkomolením pojmenování Tannenplan (Jedlová planina).

Na vrcholu vyrostla ve 30. letech 19. století triangulační věž. První rozhledna, sedmipatrová dřevěná věž vysoká 26 m, byla otevřena 6. října 1886. Dřevěnou rozhlednu zničila v roce 1903 vichřice.

Nová osmiboká zděná rozhledna vysoká rovněž 26 m, zvaná Bismarckova věž, byla zpřístupněna 28. května 1905 a od té doby je nejsevernější rozhlednou Čech. Prvních 10 metrů je vystavěno z opracovaného granodioritu, zbylých 16 metrů je z neomítnutých pálených cihel. K vrcholu vede 136 schodů.

V poválečném období vyhořela restaurace a k opětovnému zpřístupnění rozhledny došlo roku 1969. V letech 1979 až 1986 zde vyrostla nová restaurace Koliba. (zdroj: wikipedia)

pamětní list pro účastníky 31. ročníku pochodu Severní stopou suvenýr pro účastníky 31. ročníku pochodu Severní stopou

Statistiky ročníku

Nejstarší účastníci
1. Jan Bednář Dolní Poustevna 7 km 86 let
2. Věra Hanušová Praha 5 km 84 let
3. Jindřich Prokopius Litoměřice 7 km 82 let
Nejmladší účastníci
1. Anička Bálková Velký Šenov 5 km 1 měsíc
2. Adélka Poštová Šluknov 5 km 3 měsíce
3. Petr Procházka Semtěš 7 km 3 měsíce
Počet účastníků
Celkem 1 428
Pořadatelé 100

Trasy ročníku

Pěší trasy

3 km

Start - nádraží - park - hřbitov - vyhlídková cesta - Čtverec.

5 km

Start - Pieta - Charlotinno údolí - Dolina - Čtverec.

7 km

Start - Pieta - Charlotinno údolí - Dolina - kostelík Vilémov - Dolina - Čtverec.

13 km

Start - hr.přechod do Sebnitz - u pravěkého parku - Forstweg - Taufstein (Křticí kámen) - mimoř.hran.přechod - Tanečnice - hraniční stezka - kostelík Vilémov - Dolina - Čtverec.

15 km

Start - Pieta - Charlotinno údolí - Dolina - kostelík Vilémov - modrá tur.značka - Tanečnice - hraniční stezka - Dolina - Čtverec.

16 km

Start - hr.přechod do Sebnitz - u pravěkého parku - Forstweg - Forellenschänke - Buchberg - Kaiserberg - hr.přechod - Tanečnice - viz trasa 13 km.

20 km

Viz trasa 16 km - Buchberg - Dr.Alfred Meiche Weg - Waldhaus - hr.přechod - Tomášov - smírčí kříž - Tanečnice - viz trasa 13 km.

25 km

Viz trasa 20km - Waldhaus - Wachberg - mimoř.hr.přechod - Zlodějská cesta - smírčí kříž u Tomášova - Tanečnice - viz trasa 13 km.

35 km

Viz trasa 20km - Waldhaus - Arnstein - Kleinstein - Saupsdorf - Wachberg - mimoř. hr.přechod - Zlodějská cesta - smírčí kříž u Tomášova - Tanečnice - viz trasa 13km.

Cyklotrasy

10 km

Start - kostelík Vilémov - Vilémov - Karlín - Čtverec.

20 km

Start - kostelík Vilémov - Vilémov - Mikulášovice - smírčí kříž u Tomášova - Tanečnice - Mikulášovice - Vilémov - Karlín - Čtverec.

25 km

Start - hr.přechod do Sebnitz - u Forellenschänke - Buchberg - Dr.Alfred Meiche Weg - Waldhaus - hr.přechod - Tomášov - smírčí kříž - Tanečnice - viz trasa 20 km.

30 km

Viz trasa 25 km - Waldhaus - Saupsdorf - Wachberg - mimoř.hr.přechod - Zlodějská cesta - smírčí kříž u Tomášova - Tanečnice - viz trasa 20 km.

40 km

Viz trasa 25 km - Waldhaus - Buschmühle (Arnstein-pěšky) - Saupsdorf - Wachberg -mim.hr.přechod - Zlod.cesta - smírčí kříž u Tomášova - Tanečnice - viz trasa 20 km.