logo turistického pochodu Severní stopouSeverní stopou

Severní stopou je velmi oblíbený turistický pochod s dlouholetou tradicí, který se koná ve Šluknovském výběžku, nejsevernější části České republiky. Pořadatelem pochodu je Klub českých turistů Dolní Poustevna ve spolupráci s Městem Dolní Poustevna.

obrys mapy severu České republiky s umístěním Dolní Poustevny do Šluknovského výběžku

45. ročník pochodu

proběhl v sobotu 20. května 2023

pamětní list pro účastníky 45. ročníku pochodu Severní stopou

Zhodnocení ročníku

Počasí: polojasno, odpoledne slunečno, teploty k 20°C

Zajímavosti:

  • Novinkou letošní Stopy byla možnost on-line registrace, která účastníkům zjednodušila odbavení na startu pochodu. Celkem této možnosti napoprvé využilo 335 účastníků.
  • Událostí letošního ročníků byla účast paní Käthe Häntzschel ze sousedního Sebnitz, která byla ve věku 102 let absolutně nejstarší turistkou v historii pochodu Severní stopou.
  • Letošní ročník připomenul 40 let od založení odboru turistiky v Dolní Poustevně (13. dubna 1983)

Zájem o letošní ročník pochodu byl opět velký, což se ukázalo na celkovém počtu 1 807 účastníků. Jednalo se o 3. nejúspěšnější ročník v dosavadní historii pochodu.

V sobotu, v den pochodu, bylo ráno polojasno, odpoledne slunečno a teploty k 20°C. Pro turistiku se počasí velmi vydařilo.

Trasy letošního ročníku byly vedeny severozápadním směrem.

Hlavní motiv letošní Severní stopy byl Solný sloup v Německu na vrchu Gerstenberg, který byl postaven v roce 1865 a sloužil jako triangulační bod pro vyměřování v Saském království.

Všechny trasy vedly na Maxovu boudu, následně byli účastníci delších tras zavedeni bohatým lesem k Solnému sloupu a skrz německou vesničku Rugiswalde přes hranice zpět. Dále se v rámci pochodu mohli účastníci podívat do kaple Panny Marie de Mercede na Marketě a do kostela Navštívení Panny Marie v Lobendavě. Kostel byl ozvučen hrou na varhany.

Občerstvení na trase bylo možné na čerpací stanici v Horní Poustevně a v restauraci U Hraničáře v Lobendavě. Na kontrolách obdrželi turisté zajímavá razítka - barevné kontrolní etikety. Na krátkých trasách byly pro děti již tradičně připraveny soutěže o bonbóny.

V cíli pochodu na Čtverci bylo velmi rušno. Turisté přicházeli, hrála kapela a hlavně bylo spoustu času se potkávat se sousedy, kamarády a dalšími turisty. Hudební produkci zajistila trempská kapela Náplava z Janova. Hudba hrála na opraveném parketu. K občerstvení byly připraveny párky z udírny, závitky, pivo, limo a sladkosti. Bohužel se nepodařilo zajistit druhý stánek s občerstvením, což způsobilo, že se všechny párky vyprodaly před oficiálním ukončením pochodu.

Všichni turisté obdrželi barevný pamětní list a keramický suvenýr. Zvláštní odměnu obdrželi tři nejmladší a tři nejstarší účastníci.

Nejúspěšnější trasy letošního pochodu byly: 10 km (477 účastníků) a 7 km (403 účastníků). Z celkového počtu 1 807 účastníků bylo 132 turistů z Německa. Dětí se zúčastnilo 449. Online registrovaných bylo 335 turistů.

suvenýr pro účastníky 45. ročníku pochodu Severní stopou

Motiv ročníku: Maxova bouda, Solný sloup

Maxova bouda

Maxova bouda je bývalá výletní restaurace otevřená roku 1935. V roce 1936 vybudoval divadelní spolek z Dolní Poustevny poblíž Maxovy boudy přírodní divadlo Lesní tišina, které umožňovalo návštěvu až 1 000 osob. 

Po 2. světové válce byla bouda opuštěná. V roce 1967 Maxovu boudu zrekonstruovali poustevenští myslivci. Sloužila také jako klubovna skautů a zázemí pro skautské tábory. 

Chata dnes slouží k soukromé rekreaci.

Solný sloup (Salzsäule)

Tento 4,9 metrů vysoký historický sloup byl postaven v roce 1865 na vrchu Gerstenberg (532 m n. m.) jako triangulační bod pro vyměřování v Saském království.

Lidové označení Solný sloup se vžilo proto, že těmito místy dříve procházela Stará solná stezka spojující Sebnitz a Dolní Poustevnu s hlavní Solnou stezkou z Míšně do Rumburka.

Statistiky ročníku

Nejstarší účastníci
1. Käthe Häntzschel Sebnitz 3 km 102 let
2. Renate Hunger Sebnitz 10 km 88 let
3. Lothar Ratai Feldberger Seenlandschaft 7 km 88 let
Nejmladší účastníci
1. Pavel Rožánek Dolní Poustevna 5 km 10 dní
2. Jitka Vítková Horní Podluží 7 km 23 dní
3. Ondřej Blahut Mikulášovice 5 km 1 měsíc
Počet účastníků
3 km  134
5 km  334
7 km  403
10 km  477
16 km  235
21 km  167
8 km cyklotrasa 9
27 km cyklotrasa 48
Celkem 1 807
Pořadatelé 100

Trasy ročníku

Pěší trasy

3 km

Přímá trasa na Čtverec, zejména pro hendikepované osoby.

start - kostelík - vyhlídková cesta - Čtverec

5 km

Velmi nenáročná trasa zamýšlená pro nejmenší turisty.

start - Maxova bouda - Zelený dům - Karlín - Čtverec

7 km

Návštěva kaple Panny Marie de Mercede na Markétě je krátkým prodloužením předchozí trasy 5 km. 

start - Maxova bouda - Zelený dům - kaple Markéta - Karlín - Čtverec

10 km

Trasa mírného stoupání lesem k hlavnímu motivu letošního ročníku - Solnému sloupu je nenáročná s možnostmi odpočinku. Svým rozsahem 13 000 kroků se jedná již o turistický zážitek v pravém slova smyslu.

start - Maxova bouda - Solný sloup - Rugiswalde - Zelený dům - Karlín - Čtverec

16 km

Pro vytrvalejší turisty nabízíme na této trase navíc výšlap na vrchol čedičového skalního útvaru Poustevník s rozhledy do krajiny.

start - Maxova bouda - Solný sloup - Rugiswalde - Zelený dům - Poustevník - Nová Víska - kaple Markéta - Karlín - Čtverec

21 km

Zkušené turisty zavede tato trasa po historické Drážďance do Lobendavy ke kostelu a do restaurace U Hraničáře.

start - Maxova bouda - Solný sloup - Rugiswalde - Zelený dům - Poustevník - Nová Víska - Drážďanka - kostel Lobendava - kaple Markéta - Karlín - Čtverec

Cyklotrasy

8 km

Letos nabízíme velmi krátkou a nenáročnou vyjíždku zejména pro malé cyklisty.

start - kostelík - Zelený dům - kaple Markéta - Karlín - Čtverec

27 km

Trasa zavede cyklisty k vrcholu letošního ročníku - Solnému sloupu. Následné klesání k cíli si mohou cyklisté proložit peším výstupem na vrchol čedičového skalního útvaru Poustevník.

start - hraniční přechod - Sebnitz - silnice na Neustadt - cyklostezka u viaduktu - Rugiswalde - Solný sloup - Rugiswalde - cyklostezka - Langburkersdorf - státní hranice - Drážďanka - kostel Lobendava - Nová Víska - Poustevník - Zelený dům - kaple Markéta - Karlín - Čtverec